در تاریخ 96/10/8 روز جمعه ساعت 2 ظهر قیمت بلیط هواپیما لحظه آخری و چارتر از شهر تهران به بصره عراق توسط شرکت هواپیمایی بصره برابر با قیمت 746.400 تومان است. این قیمت بلیط هواپیما در این