در تاریخ 96/10/8 دی ماه روز جمعه ساعت 2 ظهر قیمت بلیط هواپیما لحظه آخری و چارتر از شهر تهران به نجف توسط شرکت هواپیمایی نجف برابر با قیمت 623.700 تومان است. این قیمت بلیط هواپیما در این